ROKiS w Krzczonowie
ZAPRASZA
na zajęcia kół zainteresowań

  • ZAJĘCIA MUZYCZNO - WOKALNE
  • ZAJĘCIA TANECZNO - FOLKLORYSTYCZNE
  • KOŁO MŁODYCH MODELARZY
  • KOŁO TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
  • REDAGOWANIE WYDAWNICTW REGIONALNYCH
  • KLUB SPORTOWY KKS KRZCZONOVIA
  • ZAJĘCIA Z AEROBIKU