KPK - Krzczonowski Park Krajobrazowy


[Kliknij na mapce aby powiekszyć]Informacje ogólne:

 • Utworzony w: 1990 r
 • Powierzchnia parku: 12 421 ha
 • Powierzchnia otuliny: 13 854 ha
 • Lesistość: 24,8%
 • Liczba rezerwatów przyrody: 3
 • Liczba pomników przyrody: 15
 • Region geograficzny: Wyżyna Lubelska
 • Mezoregiony: Wyniosłość Giełczewska
 • Cechy szczególne: Krajobrazy najbardziej typowe dla Wyżyny Lubelskiej.
      Ważny rejon źródliskowy.


Strony z informacjami na temat KPK:

    Parki Krajobrazowe
    Rowerem przez Krzczonowski Park Krajobrazowy

Rezerwat "LAS KRÓLEWSKI" - piesza ścieżka edukacyjna


[Kliknij na mapce aby powiekszyć]Informacje ogólne:

W 2009r. przy współfinansowaniu WFOŚ i GW Lublinie, przy współpracy z Wojewódzką Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie i Krzczonowskim Stowarzyszeniem Regionalnym, w ramach Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży, w Rezerwacie "Las Królewski", utworzona została Piesza Ścieżka Edukacyjna. Ma ona przybliżyć turystom i mieszkańcom gminy Krzczonów walory przyrodnicze i historyczne miejscowości oraz zapewnić miłe i wartościowe spędzenie wolnego czasu. Przy wejściu na szlak ustawione zostały tablice informacyjne z mapami oraz drogowskazy. Szczegółowe informacje dla zwiedzających, zawiera folder informacyjny o Krzczonowskim Parku Krajobrazowym, a w szczególności o Rezerwacie "Las Królewski".

Folder do nabycia w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie, bezpłatnie.